Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski i Świata     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     

Informacje o projekcie

 

O projekcie „Kultura bez granic. Budowa i modernizacja Polsko – Słowackich domów kultury w gminie Besko i 15 miejscowościch Mikroregionu Koskovce”

 

2 września 2009r. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu: ”Kultura bez granic. Budowa i modernizacja Polsko – Słowackich domów kultury w gminie Besko i 15 miejscowościch Mikroregionu Koskovce”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013.

Przewidywane koszty realizacji całego projektu zamykają się w kwocie:
1 796 818,55 EUR, z czego 85%, t.j:1 527 295,75 EUR, stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku jego realizacji zostanie wzniesiony w Besku nowy budynek domu kultury a w 15 miejscowościach Mikroregionu Koskovce domy kultury zostaną zmodernizowane i doposażone w nowoczesny sprzęt.

 Projekt w znaczący sposób przyczyni się do utworzenia nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, co w przyszłości ułatwi realizację różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalno-społecznych.

Choć realizacja projektu rozpoczęła się z dniem podpisania umowy o dofinansowanie, to właściwe prace ruszą w Besku dopiero w II kwartale przyszłego roku. Zakończenie inwestycji wraz z oddaniem nowego budynku i powołaniem do życia Gminnego Domu Kultury przewiduje się na grudzień 2011 roku.

            Będzie to już druga - po rozbudowie oczyszczalni ścieków – tak poważna inwestycja w naszej Gminie, która w dalszej perspektywie przyczyni się do jej rozwoju i promocji.

Zarówno Gmina Besko jak 15 miejscowości wchodzące w skład Mikroregionu Koskovce to miejsca położne z dala od dużych ośrodków kulturalnych. Oddalenie od dużych ośrodków kultury wpływa na niedostateczne uczestnictwo społeczności lokalnej w wydarzeniach kultury. Nadrzędnym celem długookresowym jest rozwój oraz utrwalenie współpracy pomiędzy wspólnotami gminnymi z perspektywą dalszego wspólnego rozwoju w sferze kultury, sportu, edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez inwestycje w infrastrukturę kultury.

Realizacja projektu jest niezbędna dla rozwoju gmin i regionów, ożywienie społeczno – kulturalne pozytywnie wpłynie na wizerunek gmin po polskiej i słowackiej stronie jak również stanie się modelowym wzorem realizacji współpracy ożywienia społeczno-kulturalnego. Realizacja projektu wpisuje się w ogólny cel Programu, jakim jest zwiększenie wydajności polityki regionalnej przez międzynarodową promocję i współpracę, tworzenie sieci i wymianę doświadczeń miedzy regionami i lokalnymi władzami.

 

Niniejsze przedsięwzięcie sprzyjać będzie ciągłemu wzrostowi współpracy samorządów, organizacji i jednostek kultury. Wzajemna dwustronna przyjaźń pozwoli na lepsze poznanie kultury i społeczeństw po obu stronach granicy. Rozwój współpracy między obu krajami oraz rozwój kultury, ochrona dziedzictwa narodowego po obu stronach granicy nie jest możliwa bez odpowiedniej infrastruktury kulturalnej.

Występy, festiwale służące rozwojowi lokalnego folkloru, seminaria i warsztaty pozwalające społeczeństwu na zachowywanie tradycji lokalnych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i małej przedsiębiorczości poprzez powstawanie ginących zawodów mogą się rozwijać tylko w miejscach ogólnie dostępnych dla społeczeństwa. W ten sposób współpraca transgraniczna doprowadzi do wykorzystania potencjału twórczego tkwiącego w naszych społecznościach lokalnych. Realizacja projektu stanowi wielką szansę dla polsko-słowackich terenów wiejskich. Daje możliwość zachowania lokalnych tradycji i obrzędów jako istotnego elementu oferty agroturystycznej, dzięki której turyści, oprócz wypoczynku będą mogli poznać folklor mikroregionu.

 

 - beskodl1.jpg

 - beskodl2.jpg

Wizualizacja przyszłego Domu Kultury w Besku

  - pl-sk_loga.jpg

Mariusz Bałaban
Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: +48 134673061, fax: +48 134673520, email: ug@besko.pl, http://www.besko.pl
NIP: 687-17-83-988
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x